Prijatelji

Satibara

Organizacija udruženog rada Satibara film sa sedištem u Beogradu je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblastima filmske produkcije i edukacije, kao i širenja filmske kulture i filmskih sloboda. 

Ciljevi Udruženja su: afirmacija filmske kulture i filmskih sloboda, kao i neotuđivog prava na filmsko stvaralaštvo svakog ljudskog bića nezavisno od boje kože, pola, seksualnog opredeljenja, stručne spreme ili filmskog ukusa; edukacija kroz festivale, seminare i radionice; povezivanje sa srodnim inicijativama sa prostora bivše Jugoslavije, u cilju obnavljanja eks-jugoslovenskog kulturnog prostora, kao i povezivanje sa srodnim inicijativama širom sveta.

http://satibara.blogspot.com

MikroFAF

MikroFAF okuplja autore "uradi sam" produkcije u nameri da otvori prostor za izražavanje i stvaranje svima koje interesuje filmska umetnost.

Foto galerija

Volimo filmove, volimo da se družimo...
Pogledajte fotografije sa festivala.

Kontakt

Pišite nam, pitajte nas, obavestite nas...

Mikro Art 2010-2012 Belgrade, Serbia  |   Dev & Dsgn by: 01.co.rs