Prijatelji

Umetnik kao publika

Forum: publika o radovima vizuelne umetnosti

Nakon dvanaest diskusija u toku 2010. godine, forum UMETNIK KAO PUBLIKA ove godine ulazi u novu seriju diskusija sa posebnim fokusom koji će uključivati umetnike koji su proizveli radove na relaciji srpskog i evropskog konteksta.

Projekat UMETNIK KAO PUBLIKA predstavlja seriju javnih foruma u kojima publika, uz pomoć moderatora, iznosi i međusobno preispituje mišljenja o odabranim radovima savremene vizuelne umetnosti. Forum teži artikulisanju govornog okvira određenog geografsko-kulturnog područja i nasleđa.

Smisao ovih razgovora nije da umetnik/ca objasni svoj rad, već da se stvori aktivna komunikacija između umetničkog rada i publike: od prvih utisaka i mogućih implikacija rada, do sticanja uvida i sagledavanja svakodnevnog konteksta umetničkih praksi na beogradskoj sceni, sada i ovde.

Da li radovi savremene vizuelne umetnosti i srodnih grana pružaju “hranu za misli” i kome? Kojim temama se bave ti radovi i na koji način? Da li umetnički rad može nešto da promeni u svakodnevnom životu?

Diskusije daju mogućnost da se “razmišlja naglas”, da se ove misli suprodstave bez pretenzija da postoji samo jedan pravi odgovor, odnosno jedinstveno viđenje umetnosti, te služe kao polje na kome može da se preispituje vrednost i značenje individualnog u širem okviru društvenih i političkih odnosa.

Forum je početak istraživanja u okvirima umetnik-umetnost-institucija-javni domen u vremenskom periodu 2000-2010.g. u Srbiji, konkretno u Beogradu i konsekvenci tih odnosa. Oni služe kao studija slučaja krhkog stanja umetnosti i njene recepcije.

Razgovori se ne vode stručnim jezikom i pristup temama je takav da se ne daje prednost profesionalnom iskazivanju mišljenja i stavova.

Priređeni audio snimci diskusija održanih u toku jeseni 2010.g. emitovani su u toku februara i marta meseca na II programu Radio Beograda – RTS.

* Publika = heterogena grupa ljudi svedena na najmanji zajednički činilac u odnosu na umetničko delo.

_

Ovde možete da skinete materijal o svih 12 diskusija održanih 2010. godine::

[pdf, 2MB] UMETNIK KAO PUBLIKA 2010

Ovde možete da skinete materijal o svih 12 diskusija održanih 2011. godine::

[pdf, 3,4MB] UMETNIK KAO PUBLIKA 2011

_

Autor projekta i moderator razgovora – Mg Boba Mirjana Stojadinović

Produkcija projekta – Udruženje umetnika DEZ ORG

http://razgovori.wordpress.com

MikroFAF

MikroFAF okuplja autore "uradi sam" produkcije u nameri da otvori prostor za izražavanje i stvaranje svima koje interesuje filmska umetnost.

Foto galerija

Volimo filmove, volimo da se družimo...
Pogledajte fotografije sa festivala.

Kontakt

Pišite nam, pitajte nas, obavestite nas...

Mikro Art 2010-2012 Belgrade, Serbia  |   Dev & Dsgn by: 01.co.rs